top of page
IMG_0521.jpg

NA BANGKOK

RECRUITMENT CO., LTD.

Sending Organization for Trainees under the Overseas Training
and Technical Intern Training Program

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท จัดหางาน เอ็นเอ บางกอก จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2017 บริษัทตั้งอยู่ที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินธุรกิจในด้านจัดหางานในต่างประเทศ จัดอบรมสัมนาให้ความรู้ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และคัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ว่าจ้างงานในประเทศญี่ปุ่น . . .

รับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ

01.

ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค

โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคของประเทศญี่ปุ่น (Technical Intern Training Program) ระยะเวลา 3-5 ปี

02.

แรงงานทักษะเฉพาะทาง

สำหรับผู้ที่มีความชำนาญงาน/ทักษะฝีมือในระดับหนึ่งและพร้อมที่จะทำงานในประเทศญี่ปุ่นได้โดยทันที ตามสาขาอาชีพทักษะเฉพาะ (14 สาขาอาชีพ)

03.

อื่น ๆ

แปลเอกสาร และให้คำปรึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการทำงานในประเทศญี่ปุ่น

collage1.jpg

สิ่งที่ผู้ฝึกงานได้รับ

          จากการทำงานในประเทศญี่ปุ่น ผู้ฝึกงานจะได้พบกับประสบการณ์การทำงานที่แปลกใหม่ ได้ทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น ฟิลิปินส์ เวียดนาม จีน ฯลฯ เรียนรู้การทำงาน การใช้ชีวิต และค้นหาเป้าหมายของตนเองไปพร้อมกัน

การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา

การปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้ง

ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย

เมื่อท้อใจไปแล้ว ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระราชทานแก่ครูและนักเรียน โรงเรียนจิตรลดา

27 มีนาคม 2523

ALL241.JPG

อัพเดท ข่าวสาร

bottom of page