top of page

NA BANGKOK

 Founded in 2017

          บริษัท จัดหางาน เอ็นเอ บางกอก จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2560 บริษัทตั้งอยู่ ณ กรุงเทพมหานคร ดำเนินธุรกิจในด้านจัดหางานในต่างประเทศ จัดอบรมสัมนาให้ความรู้ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และคัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ว่าจ้างงานในประเทศญี่ปุ่น

352755652_240968701901615_860177139815389742_n copy.jpeg

สวัสดีครับ

พีรภัทร  ศรีสุขา

Company Director

เราสัญญาจะให้บริการอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความจริงใจ ขอให้เราได้เป็นผู้เปิดประตูสู่โอกาสดี ๆ ให้แก่คุณ

ภาพรวมของ NA BANGKOK

ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์

ก่อตั้งเมื่อ

ประเภทธุรกิจ

เลขที่ 622 ห้อง 212 อาคารเอ็มโพเรียม ชั้น 21/1,7-8, ถนนสุขุมวิท คลองตัน, คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110

02-664-8881 ต่อ 2212

25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

จัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ

จัดอบรมสัมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

ทุนจดทะเบียน

4,000,000 บาท

ใบอนุญาตเลขที่

ต 1208/2560

Screenshot Amon.jpg

Our Activity

     บริษัท จัดหางาน เอ็นเอ บางกอก จำกัด ให้บริการจัดส่งคนหางานเพื่อไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีการจัดโปรแกรมให้ผู้ที่จะไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นได้เรียนภาษาญี่ปุ่น และเรียนรู้ กฎ ระเบียบ วัฒนธรรม ประเพณีของญี่ปุ่น รวมไปถึงเรียนรู้การอาศัยอยู่ร่วมกับผู้อื่นประมาณ 3-5 เดือน

 

     เรามีเจ้าหน้าที่ประสานงานชาวญี่ปุ่นประจำอยู่ที่บริษัท และที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อคอยดูแลให้คำปรึกษา ประสานงาน และแก้ไขปัญหา เพื่อให้คุณสามารถใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่น   

bottom of page