top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนNA BANGKOK RECRUITMENT

กงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า ให้เกียรติมาเยี่ยมชมการแสดงผลงานที่ MEDICAL JAPAN 2022 OSAKA - 8th


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11:00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น) เจ้าหน้าที่กงสุลจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า ได้แก่ นางเมริกา สีวะรา และนายนิจอนันต์ บุรณศิริ ได้ร่วมชมนิทรรศการ MEDICAL JAPAN 2022 OSAKA - 8th Int’l Medical and Elderly Care Expo ที่ Intex จังหวัดโอซาก้า และได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมการแสดงผลงาน และพบปะพูดคุยให้กำลังใจกับทางบริษัท จัดหางาน เอ็นเอ บางกอก จำกัด ครั้งนี้บริษัทฯ ได้นำเสนอผู้ฝึกงานด้านเทคนิคชาวไทยให้แก่สถานบริบาลต่าง ๆ ในญี่ปุ่น เพื่อขยายตลาดแรงงานไทยในญี่ปุ่น มุ่งเน้นส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำ พัฒนาความรู้ความสามารถทักษะการทำงาน และนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกงานกลับมาพัฒนาประเทศชาติ อีกทั้งยังนำเสนอโรงเรียน, สถานบริบาล และการแพทย์ของไทยให้แก่ชาวญี่ปุ่น เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคต ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ : 02-6648882 ext. 101 Line ID : 0990037323 หรือ 0630789386 E-mail : bkk@na-r.jp (ภาษาไทย), bkk2@na-r.jp (日本語)

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Σχόλια


bottom of page