top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนNA BANGKOK RECRUITMENT

บรรยายโครงการพัฒนาบุคลากรบริบาลไทยร่วมกับสมาคมโรงเรียนบริบาล


เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สมาคมโรงเรียนบริบาลได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ รวมไปถึงการเลือกตั้งตำแหน่งคณะกรรมการ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนเคเอ็นเออินเตอร์บริรักษ์และภาษา โรงเรียนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบริษัทฯเป็นหนึ่งในผู้ลงสมัคร


ครั้งนี้ นาย พีรภัทร ศรีสุขา กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน เอ็นเอ บางกอก จำกัด ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาบุคลกรบริบาลไทย ซึ่งเป็นโครงการ MOU ร่วมกับสมาคมโรงเรียนบริบาล โดยได้อธิบายถึงภาพรวมโครงการฯให้แก่สมาชิกสมาคมฯ พร้อมทั้งขอรับความร่วมมือในการเข้าร่วมและผลักดันโครงการให้บรรลุจุดประสงค์ เพื่อการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่อนาคตของชาติ และเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริบาลของประเทศไทยในอนาคต

ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ อุปนายกสมาคม ดร.บุศรา เชื้อดี ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมคนใหม่โดยเอกฉันท์ ในนามของ บริษัท จัดหางาน เอ็นเอ บางกอก จำกัด ขอแสดงความยินดีกับ ดร.บุศรา เชื้อดี มา ณ ที่นี้ดู 163 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page