top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนNA BANGKOK RECRUITMENT

สามารถติดต่อเราเพื่อศึกษาดูงานได้แล้ววันนี้


 เทศกาลสงกรานต์ (วันปีใหม่ไทย) ในประเทศไทยได้สิ้นสุดลงแล้ว และฤดูฝนกำลังเริ่มขึ้น

 การจำกัดการเดินทางทั่วโลกเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธ์ใหม่โคโรนานั้นได้ผ่อนคลายลงแล้ว การติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาดูงานจึงทยอยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และจากการทำความร่วมมือกับสมาคมโรงเรียนบริบาล เราจึงได้รับการสอบถามเกี่ยวกับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคด้านการบริบาลเสียเป็นส่วนใหญ่ โดยเรามีแผนที่จะฝึกอบรมผู้ฝึกงานด้านเทคนิคด้านการบริบาลประมาณ 1,000 คนต่อปี และในปีแรกนี้ เราวางแผนจะฝึกอบรมประมาณ 500 คน

 แต่เนื่องจากการขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนหรือศูนย์การฝึกอบรมการบริบาลนั้นไม่สามารถทำได้เสมอไป หากท่านที่สนใจจะศึกษาดูงาน โปรดติดต่อเราล่วงหน้าเพื่อการประสานงานต่อไป

 บริษัทมีเจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่นคอยให้คำปรึกษา โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราเป็นภาษาญี่ปุ่น


ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page