top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนNA BANGKOK RECRUITMENT

เข้าร่วมงาน "การแต่งหน้าไร้กระจก" โดยสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย

อัปเดตเมื่อ 15 ก.ค.


ประเทศไทยยังเป็นหนึ่งในประเทศที่การสนับสนุนคนพิการมีความก้าวหน้าอย่างมาก ในปัจจุบันมี 6 องค์กรที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้พิการ ได้แก่ สมาคมคนตาบอด, สมาคมคนหูหนวก, สมาคมผู้พิการทางการเคลื่อนไหว, สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา, สมาคมผู้ปกครองเด็กพิการทางสมอง และสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต

ครั้งนี้ บริษัทฯได้เข้าร่วมกิจกรรม "การแต่งหน้าไร้กระจก" ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำโดย "สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย" ซึ่งเป็นกำลังหลักของสมาคมคนตาบอด

กิจกรรมนี้เป็นหลักสูตรเพื่อฝึกอบรมผู้พิการทางสายตาให้สามารถแต่งหน้าด้วยตัวเองได้ และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกๆวัน โดยมีประธานสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย ผศ. กมลวรรณ อินอร่าม เป็นแกนนำหลัก ผนวกกับความรู้และทักษะของครูสอนแต่งหน้า อาจารย์ภูวรินทร์ วะรุตมะบัวซ้อน (อาจารย์อเล็กซ์)

จากการที่บริษัทเราได้ให้ความร่วมมือกับมูลนิธิการจัดการแรงงานระหว่างประเทศ (I.P.M.) ในการจัดงาน "เผยแพร่การแต่งหน้าคนตาบอด" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคม ในระหว่างการเตรียมการจัดงานเราก็ได้พบว่าในประเทศไทยมีกิจกรรมนี้ซึ่งคล้ายคลึงกันอยู่แล้ว จึงได้ขอเข้าร่วมเพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจว่ากิจกรรมทั้งสองมีความแตกต่างกันมากน้อยอย่างไร รวมถึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ทางสหกรณ์ฯเข้าร่วมงานเผยแพร่การแต่งหน้าคนตาบอดในเดือนตุลาคมนี้ด้วยเช่นกัน

ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 25 คน ทุกคนสนุกสนานกับการเรียนรู้พร้อมคำอธิบายที่สนุกสนานจากวิทยากร อุปกรณ์แต่งหน้านั้นเรียบง่ายมากและสามารถซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ต หลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียน 4 ชั่วโมง และได้รับความนิยมอย่างมากในทุกๆครั้งที่จัดขึ้น ทำให้โควต้าการรับสมัครนั้นเต็มอย่างรวดเร็ว

และครั้งนี้บริษัทฯได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมนี้โดยสมทบทุนบริจาคค่าอาหารกลางวันให้กับผู้เข้าร่วม อาจารย์ และอาสาสมัคร


ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page