top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนNA BANGKOK RECRUITMENT

เข้าพบที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข

อัปเดตเมื่อ 15 ก.ค.


ครั้งนี้บริษัท จัดหางาน เอ็นเอ บางกอก จำกัด ร่วมกับสมาคมโรงเรียนบริบาลแห่งประเทศไทย และ The Juridical Foundation for International Personnel Management (IPM) ได้รับเกียรติให้เข้าเยี่ยมคารวะที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข

นอกเหนือจากการเป็นองค์กรการจัดการสำหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคแล้ว IPM ยังให้การสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินงานในประเทศต่างๆ ทั่วโลกในการขยายธุรกิจ ขณะเดียวกันก็ให้ความช่วยเหลือในระดับนานาชาติแก่ประเทศต่างๆ รวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภายใต้นโยบายเหล่านี้ ได้มีกิจกรรมที่สนับสนุนการเผยแพร่ของ "การแต่งหน้าสำหรับคนตาบอด" และครั้งนี้จะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ประเทศไทยในวันที่ 11 ตุลาคม ภายใต้ชื่อโครงการ "เผยแพร่การแต่งหน้าคนตาบอดไปทั่วโลกกันเถอะ ครั้งที่ 10 ปี 2023" ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ก่อนหน้านี้ IPM ได้จัดกิจกรรมขึ้นในประเทศเวียดนามและประเทศจีน โดยโครงการนี้ริเริ่มมาจากแนวคิดที่ต้องการให้ผู้พิการทางสายตาสามารถมีความสุขและสนุกกับชีวิตประจำวันให้ได้มากที่สุด ผ่านการแต่งหน้าด้วยตนเอง

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว บริษัทของเราจึงร่วมกับสมาคมโรงเรียนบริบาล ขอเข้าพบรัฐบาลไทยผ่านทางกระทรวงสาธารณสุขเพื่อแนะนำกิจกรรมและขอรับการสนับสนุนสำหรับกิจกรรมนี้

และเนื่องจากประชากรของประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว แต่การพัฒนาบุคลากรและการกระจายตัวของสถานบริบาลนั้นยังไม่เพียงพอ ดังนั้นเราจึงได้ใช้โอกาสนี้รายงานว่า เราจะใช้ระบบฝึกงานด้านเทคนิคเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการบริบาลในประเทศไทย และร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมการบริบาลในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page