top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนNA BANGKOK RECRUITMENT

เข้าเยี่ยมคารวะสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น


วันที่ 17 มกราคม 2565 Mr. WADA Masaki กรรมการบริษัท จัดหางาน เอ็นเอ บางกอก จำกัด เข้าเยี่ยมคารวะอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ ณ สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น และใช้โอกาสนี้ในการหารือเรื่องการขยายตลาดแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งหารือเรื่องการให้ความคุ้มครองและดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานทักษะเฉพาะ เนื่องจากปัจจุบันคนหางานไทยมีความสนใจจะเดินทางมาทำงานในประเทศญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก ซึ่งนางสาวสดุดีฯ และสำนักงานฯ ยินดีที่จะอำนวยความสะดวกแก่นายจ้างในการจ้างแรงงานไทย

อีกทั้งรายงานเกี่ยวกับการจัดแสดงผลงานในงาน MEDICAL JAPAN 2022 OSAKA8th ที่จังหวัดโอซาก้า ระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อการขยายตลาดแรงงานไทย ถ่ายทอดและยกระดับความรู้ด้านงานบริบาลให้ผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานทักษะเฉพาะ ให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ดี

สำหรับการดูแลและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานทักษะเฉพาะ ดูแลและป้องกันตนเองในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 Mr. WADA Masaki แจ้งว่าบริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญ โดยได้กำชับและดูแลผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานทักษะเฉพาะให้ใส่หน้ากากและล้างมือสม่ำเสมอ โดยที่ผ่านมาไม่มีปัญหาการติดเชื้อของแรงงานไทยที่อยู่ในการดูแลของบริษัทฯ


ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page